main Image

Morning call

#5 – Jämställdhet och innovationsklimat. Vad är hönan och vad är ägget?

När Deloitte i november släppte sin årliga Fast 50-lista över Sveriges snabbast växande teknikföretag, visade det sig att endast ett av dessa 50 företag leds av en kvinnlig vd.

Att innovativa tillväxtbolag är viktiga för en liten industritung nation, ifrågasätter nog ingen. Inte heller att Sverige varit och är ett framgångsrikt innovationsland. Men riskerar strukturer i samhället att sätta käppar i hjulet för kvinnor eller minoritetsgrupper, som på sikt kan hämma innovationsklimatet och i förlängningen svenska industri- och tech-framgångar?

Deloitte och Fokus uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8 mars i ett Morning call, där vi tillsammans med inbjudna gäster bland annat diskuterar:

  • Är det skillnad i mäns och kvinnors syn på innovation och företagande?
  • Varför är just innovationstunga tillväxtbolag i hög grad ledda av män?
  • Vilka strukturella hinder har skapat detta glapp i svenskt näringsliv? Vad kan göras för att förändra detta?
  • Hur påverkar graden av jämställda företag svenskt näringsliv och innovation?
inline-speakers-morningcall-5.jpg
Medverkande
Katrine Marçal, författare och journalist
Stina Ehrensvärd, grundare och vd för Yubico
Anne Lidgard, Director, Senior Advisor på Vinnova
Laptop_POS.png
Zoom Webbinarium
Calender_POS.png
08.00–09.00
Måndag 8 mars

Anmäl dig

Om Morning call

Pandemin har vänt världsekonomin upp och ner. Många länder har främjat nationella intressen och globaliseringen har delvis gått i baklås. Europasamarbetet knakar i fogarna och USA backar från rollen som världspolis. Samtidigt påskyndas digitaliseringen.

I formatet Morning call bjuder Deloitte och nyhetsmagasinet Fokus in till en serie samtal där nationella och internationella experter försöker reda ut dessa frågor.

I samarbete med:

fokus-logo.jpgKontakta oss

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Johan Wahlfors 
Events & Relations 

[email protected]
+46 70 080 32 23

© 2024 Deloitte AB, org.nr. 556271-5309. See Terms of Use for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see About Deloitte to learn more.